Yrityksesi ja ympäristön parhaaksi

Referenssit

Tutustu Ympäristöpalvelu Pasi Nissisen asiakkaisiin

Olen tarjonnut onnistuneita ratkaisuja useille metsäteollisuuden yrityksille. Palvelen mielelläni myös sinua, ota yhteyttä! Käy lukemassa myös palveluistani.

  • KL-Lämpö, Pirkkala, laatujärjestelmän rakentaminen ja koulutukset ja päivitys
  • Metsä Group, turvallisuus-, ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön seurantapalvelu, 2011-
  • Metsäliitto Osuuskunta, ympäristölupahakemusten laatiminen, 2010
  • UPM-Kymmene Oyj, ympäristölupamääräysten mukaisten selvitysten laatiminen, 2010
  • Metsäteollisuus ry, E-PRTR raportointiselvitys metsäteollisuudessa, 2008 - 2009
  • Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten tehtaan jäteveden puhdistamon toiminnan tehostaminen, 2008
  • ABB Service, paloturvallisuuden juridiikkaselvitys, 2008
  • Myllykoski Paper Oy, jätevedenpuhdistamon ongelmaratkaisu, 2008
  • DNV GL Business Assurance Oy Ab, sopimusarviointi 2008 -