Turvallisuuspalvelut koko Suomeen

Yhteystietoihin

Räätälöin korkealaatuiset laatu-, turvallisuus-, johtamis- ja ympäristöpalvelut tarpeidesi mukaan. Toimialueeni kattaa Tampereelta käsin koko Suomen. Ota yhteyttä ja kysy tarkempia tietoja palveluistani!

Tiimipelaaja

Olen tiimipelaaja ja tulen ihmisten kanssa erittäin hyvin toimeen. Mielestäni ihmiset ovat yrityksen tai organisaation tärkein voimavara. Kun hyvää tiimihenkeä pidetään yllä reilusti, ihmiset sitoutuvat saavuttamaan yhteiset tavoitteensa.

Kokonaisuuksien hahmottaja

Hahmotan hyvin kokonaisuuksia, suuria tietomääriä ja niiden liittymistä yhteen. Nykyisessä työssäni arvioin yhtenä tärkeänä asiana sitä, miten prosessit toimivat yhteen ja miten niiden rajapintoja hallitaan.

Tavoitteellinen toimija

Luontainen ominaisuuteni on tavoitteellisuus, ja tässä vahvuuteni on systemaattisuuteni. Sovellan Demingin ympyrän PDCA-mallia (Plan-Do-Check-Act eli Suunnittele-Toteuta-Arvioi-Kehitä) lähes kaikessa, mihin ryhdyn, saavuttaakseni tavoitteen, oli se sitten yhteinen tai henkilökohtainen. Vahvalla suunnitelmallisuudella varmistan sen, että onnistumisen mittarit ja tavoitteet ovat selkeät. Varaan tarvittavat ja osaavat resurssit ja määrittelen tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulun. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti samoin kuin toimenpiteiden vaikuttavuutta, jolloin voidaan johtaa myös jatkuvan parantamisen kohteita.

Uudesta kiinnostunut

Olen kiinnostunut kaikesta uudesta, koska minussa on myös tutkimusinsinööripuoli. Minulle tärkein kysymys on "miksi?" Mietin asioiden syy-seuraussuhteita ja sitä, miten esimerkiksi prosessin sujuvuutta voi kehittää vielä vähän dynaamisemmaksi ja paremmin virtaavaksi. Pidän onnistumisen mittareista, koska onnistumisen näyttäminen omalle porukalle on minulle tärkeää. Onnistuminen motivoi ihmisiä vielä parempaan suoritukseen.

Laaja kokemus työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmistä

Työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmistä minulla on hyvin laaja ja kattava kokemus. Olen toiminut vuodesta 2008 alkaen yhteistyössä sertifiointiyritys DNV:n kanssa, ja tuona aikana minulle on kertynyt yli 1400 auditointipäivää erilaisilta toimialoilta. Minulla on paljon kokemusta suomalaisesta johtajuudesta, erilaisista prosesseista ja jatkuvasta parantamisesta. Jaan mielelläni osaamistani konsultin roolissa asiakkaitteni prosessien kehittämiseksi. Prosessilähtöinen ajattelu ja jatkuva parantaminen on minussa "sisäänrakennettu" tapa suhtautua asioihin ja käsitellä niitä. ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- ja ISO 45001:2018 -standardit osaan käytännössä ulkoa ja tiedän, miten niiden vaatimukset toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla systemaattisessa HSEQ-johtamisessa.